L’organigramma di seguito riportato rappresenta, aggiornato alla Stagione 2020-2021, la nostra struttura organizzativa e identifica i ruoli funzionali delle persone che vi operano.

Shema predstavlja našo društveno strukturo tako na vodstveni kot upravni ravni. Zbor je ažurniran na tekočo sezono 2020-2021.

Organigramma – Organizacijska shema

Consiglio Direttivo 2021-24 – Upravni Odbor 2021-2024

Presidente – Predsednik: Andrea Disnan
Vicepresidente – Podpredsednik: Kristjan Pacor
Consiglieri – Odborniki: Renato Colja, Rinaldo Stradi, Roberto Pagnoni, Mauro Carbucicchio, Roberto Pagnoni

Segreteria e Gestione Generale – Tajništvo in splošna uprava

Segretario Generale – Glavni tajnik: Mauro Carbucicchio
Responsabile Tesseramenti Odgovoren za članarine: Mauro Carbucicchio
Responsabile Contabilità e Gestione Collaboratori Campi – Računovodstvo in vodenje sodelavcev igrišč: Sergio Milos
Responsabile Bar e Tesoriere – Odgovoren za bife in blagajnik: Roberto Pagnoni
Responsabile Acquisti Materiale Sportivo – Odgovoren za nakup opreme: Renato Colja
Affari Generali e Gestione Convenzioni – Splošne zadeve in sporazumi: Andrea Disnan
Collaboratore Campo Visogliano – Sodelavec igrišča Vižovlje: Gaetano Pasco
Collaboratore Campo Aurisina – Sodelavec igrišča Nabrežina: Mario Germani

Prima Squadra – Članska ekipa

Direttore Sportivo – Športni Direktor: Kristjan Pacor
Team Manager – Vodja Ekipe: Paolo Soavi
Dirigente Accompagnatore – Spremljevalec: Mario Germani

Settore Giovanile – Mladinski sektor

Responsabile Tecnico Settore Giovanile – Tehnični vodja mladinskega sektorja: Nicola Furlan
Dirigente Responsabile – Odgovorni vodja: Marcello Gaspa
Psicologo – Psiholog: Alberto Pin
Organizzazione – Upravljanje: Giuseppe Napoli

Condividi questa pagina