Il Settore Giovanile del Sistiana-Sesljan riprende gli allenamenti dopo la sospenzione delle attività di ieri, lunedì 19 ottobre, finalizzata a capire quali fossero i nuovi limiti imposti dall’ultimo DPCM in materia di COVID-19. I tecnici della Società hanno studiato il nuovo DPCM e definito quindi il modo di esecuzione delle attività in campo, sia per la Scuola Calcio, sia per U15 e U17. Al momento sarà possibile svolgere solo attività individuali, senza contatto. Per quanto riguarda le partite del fine settimana, alla data odierna restano fermi gli impegni della domenica per U15 e U17, mentre sono sospese le partite di Pulcini ed Esordienti. Le nuove disposizioni in campo saranno gestite dai Tecnici, mentre ogni aggiornamento a venire verrà comunicato dalla Società.

Mladinske sekcije Sistiane-Sesljana začenjajo ponovno s treningi po ponedeljkovemu premoru, 19 oktobra, ki je bil ključen pri razumenvanju dispozicij nove odredbe DPCM v sklopu zaustavljanja razširitve COVID-19. Odbor se je sestal in preštudiral novo odredbo in odločil o sledeh, ki bodo upoštevane na igrišču, tako za Nogometno Šolo (Scuola Calcio) kot za mladince U15 in U17. Odvijanje treningov bo možno ampak izvajale se bodo posamične dejavnosti torej brez kontakta. Nedeljske tekme kategorij U15 in U17 se bodo odvijale po predvidenem sporedu, tekme Cicibanov in Začetnikov pa so začasno odpovedane. Nove predpise bodo na igrišču vodili in uvajali trenerji, o vseh novostih pa vam bo sporočalo društvo.