Comunichiamo che nella giornata odierna, 26 ottobre, tutti gli allenamenti sono sospesi come da obbligo imposto dall’ultimo DPCM. Attendiamo maggiori informazioni sulla ripartenza delle attività in campo da parte della LND Regionale in quanto molti passaggi sono poco chiari e soggetti a interpretazione. Proseguiamo a lavorare a soluzioni alternative in previsione della probabile conferma dello stop.

Obveščamo,da z današnjim dnem, 26 oktobra 2020, vsi treningi so po novih ukrepih DPCM-ja ukinjeni. Društvo čaka na novejše smernice za usklajevanje in vodenje aktivnosti na igrišču s strani Dežele, v kolikor mnogo smernic ni povsem jasnih in jih moramo zato še razčleniti. Iščemo seveda alternativne možnosti do dokončne potrditve zaustavitve aktivnosti.