L’organigramma di seguito riportato rappresenta, aggiornato alla Stagione 2023-2024, la nostra struttura organizzativa e identifica i ruoli funzionali delle persone che vi operano.

Shema predstavlja našo društveno strukturo tako na vodstveni kot upravni ravni. Zbor je ažurniran na tekočo sezono 2023-2024.

Organigramma – Organizacijska shema

Consiglio Direttivo 2021-24 – Upravni Odbor 2021-2024

Presidente – Predsednik: Andrea Disnan
Vicepresidente – Podpredsednik: Renato Colja (da aprile 2023) 
Consiglieri – Odborniki: Rinaldo Stradi, Roberto Pagnoni, Mauro Carbucicchio, Omar Braida (entra aprile 2022)

Segreteria e Gestione Generale – Tajništvo in splošna uprava

Segretario Generale – Glavni tajnik: Mauro Carbucicchio
Responsabile Tesseramenti Odgovoren za članarine: Mauro Carbucicchio
Responsabile Contabilità e Gestione Collaboratori Campi – Računovodstvo in vodenje sodelavcev igrišč: Sergio Milos
Responsabile Bar e Tesoriere – Odgovoren za bife in blagajnik: Roberto Pagnoni
Responsabile Acquisti Materiale Sportivo – Odgovoren za nakup opreme: Renato Colja
Affari Generali e Gestione Convenzioni – Splošne zadeve in sporazumi: Andrea Disnan
Collaboratore Campo Visogliano – Sodelavec igrišča Vižovlje: Gaetano Pasco
Collaboratore Campo Aurisina – Sodelavec igrišča Nabrežina: Andrea Biloslavo

Prima Squadra – Članska ekipa

Direttore Sportivo – Športni Direktor: Paolo Soavi
Team Manager – Vodja Ekipe:
Dirigente Accompagnatore – Spremljevalec: Andrea Biloslavo

Settore Giovanile – Mladinski sektor

Responsabile Tecnico Settore Giovanile – Tehnični vodja mladinskega sektorja: Alen Carli 
Dirigente Responsabile – Odgovorni vodja: Renato Colja
Psicologo – Psiholog:
Dirigenti Arbitri – Spremljevalec Sodnik: Giuseppe Napoli, Danilo Bergamasco, Omar Braida, Rodolfo Visintin , Siro Pertegato, Lorenzo Celic

Condividi questa pagina