Lo statuto qui riportato regola la vita interna ed il funzionamento del Sistiana-Sesljan, nel rispetto delle norme inderogabili poste dal Codice Civile.

Contiene i seguenti articoli:

Spodaj navedeni statut urejuje obratovanje Sistiane-Sesljana v skladu z normami iz civilnega zakonika.

Status sestavljajo naslednje postavke:

 • Articolo 1 – Denominazione/Sede – 1 člen: Uradno ime/ Sedež
 • Articolo 2 – Scopo/Oggetto – 2 člen: Cilj/ Namen
 • Articolo 3 – Colori Sociali – 3 člen: Uradne društvene barve
 • Articolo 4 – Patrimonio, mezzi finanziari ed esercizi sociali – 4 člen: Premoženje, finančna sredstva in poslovni načrt
 • Articolo 5 – Soci – 5 člen: Člani
 • Articolo 6 – Organi sociali – 6 čen: Društveni organi
 • Articolo 7 – Assemblea generale dei Soci – 7 člen: Občni zbor članov
 • Articolo 8 – Consiglio direttivo – 8 člen: Izvršni odbor
 • Articolo 9 – Il Presidente – 9 člen: Predsednik
 • Articolo 10 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali – 10 člen: Javnost in transparentnost društvenih listin
 • Articolo 11 – Scioglimento – 11 člen: Razpustitev
 • Articolo 12 – Disposizione finale – 12 člen: Končno določilo
Statuto Sociale (.pdf)
Statut (.pdf)

Condividi questa pagina